Människor som räcker upp handen och röstar om ett förslag.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Byggnads Stockholm-Gotlands högst beslutande organ.

Medlemskretsarna väljer vilka ledamöter som Regionfullmäktige ska bestå av. 

Möten

  • 2 december 2021
  • 24 mars 2022 (Årsmöte)
  • 29 september 2022
  • 15 december 2022 (Budget)
  • 23 mars 2023

I medlemskretsarna kan varje enskild medlem påverka val och beslut genom att medverka och uttrycka sin åsikt på medlemskretsmöten. Det kan till exempel vara att välja styrelse i regionen eller att besluta vilka förslag till förändringar, i kollektivavtal eller Byggnads stadgar.

Uppdaterad: