Byggnads Stockholm-Gotland
Artikel i en tidning

Byggnads kräver att byggavtalet följs.

Byggnads kräver att NCC följer löneavtalet

Ett av de största byggföretagen i Sverige väljer att under gällande avtal, med föreskriven fredsplikt, att frångå avtalet på väsentliga punkter. Byggnads kräver att det påskrivna avtalet ska fortsätta gälla säger Lars Holmström, ordförande för Byggnads Stockholm-Gotland.

Publicerad:

I en debattartikel i SvD - "Arbetsfreden inom byggsektorn är hotad" - undrar Byggnads Stockholm-Gotlands ordförande  varför NCC nu tillsammans med Sveriges Byggindustrier försöker mala sönder det välfungerande lönesystem som ackordet inom byggbranschen är. Den enda anledning han kan se är att de vill få bort våra medlemmars inflytande över sitt arbete.

Byggnads kräver att NCC och Sveriges Byggindustrier tillsammans tar ansvar för samhällsekonomin, följer det ingångna löneavtalet och låter Byggnads ta del av det underlag som behövs för lokala förhandlingar och ett bibehållande av den lönemodell som är fastslaget i det gällande treårsavtalet.

Länk till artikeln

Uppdaterad:
Sidansvarig: Hans Reuterskiöld