Byggnads Stockholm-Gotland
Regionalt skyddsombud i grön hjälm

Fotograf: Mark To

Arbetsmiljöveckan 2018

Tema: Kvartsexponering och damm.

Rikard Mossberg, regionalt skyddsombud på Byggnads Stockholm-Gotland, berättar hur du ska göra och vad du ska tänka på för att skydda dig.

Publicerad:

 

Varje år dör över hundra byggnadsarbetare av följderna av dammexponering. Inom bygg är det vanligare med dammrelaterade sjukdomar än många tror. Speciellt utsatt är du som bearbetar, river, bilar i betongprodukter eller betong där det uppstår rök.

Arbetsgivaren ska ordna en riskfri arbetsmiljö, men det är också ditt eget ansvar att skydda dig själv med hjälp av personlig skyddsutrustning som din arbetsgivare tillhandahåller.

Läs mer om årets arbetsmiljövecka här.

Uppdaterad: