Byggnads Stockholm-Gotland
Montage med en person som är försäkringsansvarg och en penna, pengar och kalender

Det lönar sig att vara medlem!

Trots operationen efter arbetsplatsolyckan blev vår medlem inte helt återställd och var tvungen att skola om sig.

Publicerad:

Men försäkringsbolaget avslog ärendet och hävdade att skadan berodde på förslitning snarare än arbetsskada. Då begärde Byggnads Stockholm-Gotland en omprövning av beslutet. Vår försäkringsansvarige Marcela Salazar tog fram medicinsk bevisning, bevakade ärendet och hjälpte medlemmen att söka olika ersättningar från Försäkringskassan. Det resulterade i en ansenlig summa pengar till vår medlem – som ersättning för inkomstförlust, medicinsk invaliditet, livränta, sveda och värk.

Uppdaterad: