Byggnads Stockholm-Gotland
Tre byggnadsarbetare

Fotograf: Peter Gustafsson

Ny lägesrapport från förhandlingarna mellan Byggnads och  NCC/Sveriges Byggindustrier

Publicerad:

Denna vecka har det varit centrala förhandlingar gällande fem arbetsplatser i Västerås. På dessa fem arbetsplatser har NCC valt att ta bort enhetstiderna från det underlag som NCC har lämnat över. Byggnads ser detta som en ren provokation.

NCC har lämnat en rad olika förslag till lönemodeller, allt från parametrar till tidlön. Men Byggnads kan inte ta ställning till förslagen om vi inte vet hur förutsättningarna ser ut. NCC menar att Byggnads inte förhandlar seriöst eftersom Byggnads inte lämnar ett eget förslag på lönemodell. Men så länge som NCC vägrar att lämna över det tidsatta produktionstekniska underlag som NCC har tillgång till så har Byggnads inte möjlighet att lämna ett förslag. Hur ska vi kunna göra detta om vi inte vet hur förutsättningarna för arbetet ser ut? Menar NCC att vi ska gissa?

Eftersom NCC konsekvent vägrat att lämna över det underlag som Byggnads begär så har Byggnads insett att det inte går att komma någonvart med förhandlingarna. Vi har därför valt att avsluta alla fem centrala förhandlingarna.

Vilken lön som ska betalas under tiden som förhandlingarna pågår och om arbetsplatsen strandas framgår av Byggavtalet. Om NCC har synpunkter på detta så får NCC via Sveriges Byggindustrier ställa krav på förändringar av avtalet i nästa avtalsrörelse. Om en uppgörelse nås så får NCC betala retroaktiv lön från projektstart.

Byggnads är bekymrat över NCCs agerande. NCC har det underlag som Byggnads begär att få ta del av. Möjligheten att teckna en överenskommelse ligger således helt och hållet i NCCs händer.

Under de närmaste veckorna kommer det att vara central förhandling på fyra arbetsplatser; en i Norrtälje och tre i Stockholm. Det pågår också en rad lokala förhandlingar runtom i landet.

Parallellt med lokala och centrala förhandlingar gällande specifika arbetsplatser och tvistefrågor så pågår också diskussioner mellan parterna för att försöka nå en lösning på situationen i sin helhet. Vi återkommer om resultatet av dessa diskussioner innebär någon öppning till lösning.

Byggnads regioner och MB-grupperna på NCC arbetar för att hålla er informerade om vad som händer och tveka inte att höra av er om ni har några frågor.

Uppdaterad: