Byggnads Stockholm-Gotland
Fyra byggnadsarbetare på rad

Lägesrapport från löneförhandlingarna mellan Byggnads och NCC/Sveriges Byggindustrier

Publicerad:

För närvarande är det nio arbetsplatser som är avslutade i oenighet vid lokala prestationslöneförhandlingar, det gäller arbetsplatser både i Mälardalen och i Stockholm. I dessa tvister är förhandlingsdagar för centrala förhandlingar utsatta inom den närmaste tiden.

Det pågår dessutom lokala förhandlingar på nya arbetsplatser runtom i övriga delar av landet. Byggnads har samma inställning gällande tolkningen av Byggavtalet även i dessa förhandlingar vilket innebär att Byggnads här också ställer krav på ett tidsatt underlag.

Vad gäller Norrbotten så hade man fram till den 31 december 2016 ett sedan länge tillämpat lönesystem. Detta sades upp av Byggnads i oktober 2016 efter önskan av medlemmarna. Under 2017 har förhandlingar skett på Byggavtalet och överenskommelser har träffats på samtliga NCCs arbetsplatser. NCC har lämnat ut tidsatta underlag på nya projekt men har nu förklarat att man inte längre kommer att göra det.

Parallellt med lokala och centrala förhandlingar gällande specifika arbetsplatser och tvistefrågor pågår också diskussioner mellan parterna för att försöka nå en lösning för situationen i sin helhet. Vi återkommer när resultatet av dessa diskussioner leder någon öppning till lösning.

Byggnads regioner och MB-grupperna på NCC arbetar för att hålla er informerade om vad som händer och tveka inte att höra av er om ni har några frågor.

Uppdaterad: