Byggnads Stockholm-Gotland

Kommentar med anledning av Aftonbladets granskning

Byggnads Stockholm-Gotland har blivit granskade av Aftonbladet. Fokus i granskningen har varit på resor, hotell och konferenskostnader som genomförts mellan åren 2017-2019. Vår inställning under hela granskningen har varit att vara tillgängliga och svara på frågor så fort som möjligt.

Publicerad:

I Aftonbladets granskning av Byggnads Stockholm-Gotland har det framkommit uppgifter att ledningen och styrelse varit på konferens för stora summor. Utifrån granskningen har ledningen valt att titta närmare på detta. Ordförande Tomas Kullberg har därför givit revisionsfirman KPMG i uppdrag att göra en genomlysning av de senaste årens resor och konferenser så att vi får en bild över hela omfattningen.

Tomas Kullberg tillträdde som ny ordförande för Byggnads Stockholm-Gotland den 28 mars 2019 och har sen dess startat ett förändringsarbete.

Jag ställde upp och valdes till ordförande med fokus att förnya och förändra Byggnads Stockholm-Gotland. Aftonbladets granskning visar på behovet av förändring. Vi måste bygga en organisation och skapa en kultur som ligger i tiden. Det arbetet har vi påbörjat, säger Tomas Kullberg.

De personer i ledande befattning som varit ansvariga för de senaste årens resor och konferenserna har valt att ta time out.

Vid sidan av detta drivs arbetet med skärpta regelverk utifrån flera perspektiv. Just nu inriktar vi oss på följande:

  1. Det ska finnas tydliga riktlinjer om medlemmar, förtroendevalda eller anställda misstänker att resurser inom organisationen används på ett felaktigt sätt. Vi börjar skapa rutiner för hur en visselblåsarfunktion fungerar inom Byggnads Stockholm-Gotland.
  2. Granskningen visar att det inte förekommit några tjänsteresor där familjemedlemmar följt med. Det är bra men regelverket tillåter att familjemedlemmar följer med. Vi väljer därför att täppa till det och avskaffar möjligheten att ta med medföljande på tjänsteresor.
  3. Medlemmarnas pengar ska inte gå till alkohol. I vår förra alkoholpolicy medgav den att arbetsgivaren kunde bjuda upp till två glas vin eller två glas öl. Den nya alkoholpolicyn säger att vi inför alkoholfri representation både internt och externt.
  4. Tåg ska vara vårt främsta färdmedel på resor. När vi flyger, flyger vi i ekonomiklass.
  5. Vi kommer att i första hand välja våra egna lokaler för konferenser. I övrigt gäller återhållsamhet. Vår ambition är att kapa konferenskostnaderna.
Uppdaterad: