Byggnadsarbetare som kör en hiss

Kommentar med anledning av SDs förslaget om skyddsombud: Sverigedemokraternas förslag är inget annat än en ren kopia av Svenskt Näringsliv

För två veckor sedan presenterade Sverigedemokraterna sin oppositionsbudget i riksdagen. I budgetmotionen från Sverigedemokraterna går det att läsa att man vill frånta fackföreningarna rätten att ha egna skyddsombud. En fråga som helt kom i skymundan i debatten.

Publicerad:

Sverigedemokraternas förslag är i linje med det Svenskt Näringsliv presenterade som förslag, som en reaktion på en statlig utredning som föreslog att regionala skyddsombud föreslås få rätt att besöka även arbetsplatser utan fackliga medlemmar. Sverigedemokraternas vill i budgeten avskaffa skyddsombuden och ersätta det med arbetsmiljörådgivare under Arbetsmiljöverket. Förslaget är likt Svenskt Näringslivs förslag.

Sverigedemokraternas förslag är inget annat än en ren kopia av Svenskt Näringsliv. Detta är ett resultat av alla bjudmiddagar mellan Sverigedemokraterna och Svenskt näringsliv. Förslaget är direkt skadligt för Byggnads medlemmar säger Tomas Kullberg, ordförande Byggnads Stockholm-Gotland

Tvärt emot vad Sverigedemokraterna och Svenskt Näringsliv vill pekar forskning som finns på området att skyddsombuden med ett fackligt stöd i ryggen ger en bättre arbetsmiljö.

Detta är ett angrepp på fackföreningarna. Sverigedemokraterna verkar inte förstå hur den svenska modellen fungerar eller har ett genuint intresse av bra arbetsmiljöarbete avslutar Tomas Kullberg, ordförande Byggnads Stockholm-Gotland

Om skyddsombud

På arbetsplatser med minst fem anställda ska skyddsombud utses, men om arbetet är riskfyllt ska det finnas skyddsombud även på arbetsplatser med färre än fem anställda. Byggnads har idag ca 4 000 stycken registrerade skyddsombud varav ca 520 stycken finns i region Stockholm-Gotland.

Uppdaterad: