Byggnads Stockholm-Gotland
En kvinna framför ett hus med byggställningar.

Marcela Salazar är försäkringsansvarig på Byggnads Stockholm-Gotland och ett stöd till medlemmar i försäkringsfrågor.

Fotograf: Mats Utbult

Det kan löna sig att kämpa

När Försäkringskassan nekar stöd till dig som är sjuk, kan det löna sig att kämpa, överklaga och inte ge sig. För Ousman tog kampen fyra år. Genom Byggnads Stockholm-Gotland fick han hjälp av jurister på LO-TCO Rättsskydd.

Publicerad:

Utan stöd från jurister på LO-TCO Rättsskydd hade det inte gått i Ousmans fall. Det berättar Marcela Salazar, försäkringsansvarig på Byggnads Stockholm-Gotland.

- Vår första kontakt 2017 gällde en handskada i jobbet. Den kunde vi tyvärr inte hjälpa till med, eftersom han inte var medlem när skadan skedde, och det saknades kollektivavtal på arbetsplatsen. Men han hade också problem med Försäkringskassan.

Handläggarna där tyckte att Ousman kunde arbeta, trots att han hade en allvarlig magsjukdom som gör att han alltid måste vara nära en toalett, och det blir väldigt många besök på en dag.

- Vilken arbetsgivare vill anställa en person som måste tillbringa en stor del av dagen på toa? Läkare har utrett och utrett, men kommer inte fram till varken diagnos eller bot.

- Facket hjälper främst till med skador och sjukdom kopplad till arbetet, men man kan ibland hjälpa även i andra, särskilt ömmande, fall, förklarar Marcela Salazar.

Ousman, redan tilltufsad av handskadan, hade svårigheter med att själv lägga fram sin sak. Det berodde såväl på språket som andra faktorer. Marcela har själv arbetat på Försäkringskassan. Det har hon nytta av när hon ger råd till medlemmar.

- Men ibland är ärendena så komplicerade att det krävs resurser som vi saknar. För att kunna driva det här ärendet vände vi oss till LO-TCO Rättsskydd, där juristerna gång på gång överklagade myndighetens alla avslagsbeslut, under flera år, säger Marcela Salazar.

Först gällde det sjukpenning. Han fick rätt i högre instans när det gällde en del perioder, men inte alla.

När han senare ansökte om sjukersättning, gick domstolen på hans linje. Det betyder att han får 16 000 kr i månaden fram tills han går i vanlig pension - sammanlagt miljonbelopp.

Du kan få stöd

Har du frågor kring försäkringar, eller behöver du stöd i ett
försäkringsärende, mejla till: forsakringar@byggnads.se.

Uppdaterad: