Byggnads Stockholm-Gotland
Rapporten över Fair Play Byggs arbete under 2020

Under det senaste året har 199 av inkomna 205 tips levererats vidare till Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Polisen.

Fair Play Bygg släpper årsrapport och kräver åtgärder

Idag publicerar Fair Play Bygg den femte årsrapporten om brottsligheten i byggbranschen. Sedan starten har projektet genererat snart 100 miljoner i tilläggsavgifter för skattebrott till staten. Projektet lovordas av både myndighetsföreträdare och politiker, men nu kräver vi att riksdag och regering levererar kraftiga åtgärder för byggbranschens fortlevnad.

Publicerad:

Senaste året har 199 av inkomna 205 tips levererats vidare till Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Polisen. Sedan Fair Play Bygg startade 2016 har tipsen ökat markant. Den vanligaste brottsmisstanken som når Fair Play Bygg är skattebrott genom att avlöna svart arbetskraft, ofta från tredjeland i kombination med misstanke om människoexploatering.

De arbetare Fair Play Bygg talat med under åren uppger ofta att de rekryteras i hemlandet och lovas arbetstillstånd, fast anställning samt boende i Sverige, väl på plats möter de ofta en annan verklighet. Inte sällan tvingas de arbeta för att betala en uppgiven skuld vilken ofta uppges grundas på resekostnad, boende, anställning, ID06-kort samt arbetskläder.

Antalet bearbetade tips är ett bra resultat, men på sikt kan vi inte finansiera detta med medlemspengar. Det är ett arbete som myndigheter måste ansvara för.

- Samhället måste agera kraftfullt mot brottslighet för att skapa en sund och säker byggbransch. Vi har nu i fem år varit med och drivit Fair Play Bygg, och det är dags för våra myndigheter att på allvar ta tag i denna fråga, säger Kristin Andersson, VD på Stockholms Byggmästareförening.

Vi har under åren bland annat föreslagit flera förändringar; Att svensk sekretesslagstiftning behöver förändras. Att ett svenskt A-krimcenter bör uppföras likt den modell som tillämpas i Norge. Att en registrering av alla bolag i Sverige måste göras från dag ett.

- Brottsligheten i byggbranschen är ett utbrett samhällsproblem. Det sker vid renovering av villor, ombyggnation av skolor och utbyggnad av kollektivtrafik. Människor riskerar sitt liv på jobbet och skattemedel hamnar rakt ner i fickorna på kriminella företag. Vi kräver att myndigheterna agerar, säger Tomas Kullberg, ordförande för Byggnads Stockholm-Gotland.

Fair Play Byggs verksamhet startade den 19 februari 2019 i syfte att ge myndigheter relevant information om misstänkt pågående brottslighet i byggbranschen. Fair Play Bygg drivs och finansieras av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland.

Årsrapport för 2020

Årsrapport för Fair Play Bygg 2020

Fair Play Byggs femte årsrapport om brottsligheten i byggbranschen. Under 2020 har 199 av inkomna 205 tips levererats vidare till Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Polisen. Sedan starten har projektet genererat snart 100 miljoner i tilläggsavgifter för skattebrott till staten.

Läs rapporten i sin helhet.

Tipsa Fair Play Bygg

Fair Play Bygg

Lämna information anonymt till Fair Play Bygg

Tipsa Fair Play Bygg

Uppdaterad: