Tomas Kullberg, ordförande för Byggnads-Stockholm-Gotland.

Tomas Kullberg, ordförande för Byggnads-Stockholm-Gotland.

Våga ta ansvar för din säkerhet

Får du inte rätt förutsättningar för att utföra jobbet på ett säkert sätt
så ska du inte utföra jobbet alls! Det är alldeles för många, och onödiga, arbetsplatsolyckor. Så säger Tomas Kullbergs, ordförande för Byggnads Stockholm-Gotlands, i sin senaste ledare i tidningen Byggettan.

Publicerad:

För oss byggnadsarbetare är olyckor inte siffror, det är vi och våra
arbetskamrater som skadas - och dör - på vårt arbete. Vi har inte råd
att vänta på att arbetsgivarna tar sitt ansvar, kostnaden i lidande är
alldeles för stor.

Om du inte får rätt förutsättningar, måste du påvisa bristerna för din arbetsgivare.

Om du inte får respons, vänd dig till ditt skyddsombud eller till oss på Byggnads. Men utför inte jobbet förrän du vet att det är säkert.

Det är alltid arbetsgivarens ansvar att ge dig förutsättningar för att du ska kunna utföra jobbet på ett säkert sätt. Men du har också ett eget ansvar att säga ifrån om det inte är säkert.

Arbetsgivaren måste planera för säkerhet. De måste också se till att du, och alla andra berörda på arbetsplatsen, tagit del av riskanalys, arbetsmiljöplan och handlingsplan.

Om du påvisat en brist i arbetsmiljöarbetet räknas det inte som arbetsvägran.

Det är 2021 och det är dags att växla upp arbetsmiljöarbetet.

  • Varför kommer inte arbetsgivarna till rätta med problemen
    på arbetsplatserna?
  • Varför tar inte arbetsgivarna ansvar för en bra och säker
    produktion?
  • Varför ger inte arbetsgivarna förutsättningar för en
    trygg tillvaro för sin personal?

Arbetsgivaren måste ge förutsättningar för att säkra arbetsmiljöarbetet. De måste våga vara ansvariga. Och du måste våga säga ifrån.


Detta är en ledartext undertecknad Tomas Kullberg, Byggnads Stockholm-Gotlands ordförande. Läs tidningen Byggettan nr 3, online som blädderex.

"Byggettan" och "Helt enkelt"

"Byggettan" är vår medlemstidning och "Helt enkelt" är vårt nyhetsbrev. 

Läs tidningen eller nyhetsbrevet

 

Uppdaterad: