Kollektivavtalen Byggnads

De fem kollektivavtalen som Byggnads varit med och tagit fram. I avtalen hittar du allt som rör personalens anställning, lön, semester med mera.

Högre lön från 1 maj

Den 1 maj 2022 höjs din lön inom de flesta avtalen. Jobbar du på Entreprenadmaskinavtalet gäller den nya lönen från 1 juni. Om du inte får ut din löneökning från 1 maj (1 juni) 2022, kontakta medlemscenter Byggnads Nu för rådgivning tel 010-601 10 00.

Publicerad:

Byggavtalet (från 1 maj)

Lönen höjs med 4,19 kr/timme, ny grundlön blir 173,00 kr/timme.

Glasmästeriavtalet (från 1 maj)

Lönen höjs med 3,39 kr/timme, ny grundlön blir 172,00 kr/timme.

Entreprenadmaskinavtalet (från 1 juni)

Lönen höjs med 4,07 kr/timme, ny grundlön blir 173,00 kr/timme.

Plåt & ventilationsavtalet (från 1 maj)

Lönen höjs med 4,30 kr/timme, ny lägsta lön blir 171,80 kr/timme.

Teknik och installationsavtalet (från 1 maj)

Lönen höjs med 4,42 kr/timme, ny lägsta lön blir 180,50 kr/timme.

Byggnads medlemscenter - Byggnads NU

Byggnads medlemscenter - Byggnads NU

För stöd och rådgivning till dig som är medlem, förtroendevald eller anställd i Byggnads. Du får svar på frågor om löner, anställningsvillkor, arbetsmiljö, försäkringar, semester, arbetsskador och annat.

Kontakta Byggnads NU

Uppdaterad: