Byggnads Stockholm-Gotland

Budkavel: Nu får det vara nog

Byggettans representantskap skickar nu vidare en budkavel till Byggnads medlemmar i landet: Nu får det vara nog - svenska kollektivavtal ska gälla alla som är verksamma på svensk arbetsmarknad!
Publicerad:

För nästan två år sedan, 18 december 2007, föll domen i Lavalmålet i EG-domstolen. Enligt domen tyckte man att marknadens friheter om bland annat arbetskraftens rörlighet var av större vikt än de svenska kollektivavtalen. Svenska kollektivavtal skulle inte kunna tränga undan avtal slutna i andra EU länder, även om arbetet sker i Sverige.

Byggnads menade att det är detsamma som att inte alla ska ha samma rättigheter och att det leder till lönedumpning. Byggnads ansåg att domen var diskriminerande.

Efter det har regering och riksdag beslutit att godta Lissabonfördraget och regeringen ålagt en utredare att se över hur svensk arbetsmarknadslagstiftning ska anpassas till EU:s regler.

Domen i Arbetsdomstolen, AD, den 2 december 2009 var ett steg i den av regeringen utpekade riktningen. AD fastslog där, med minsta möjliga röstetal, att Byggettan och Elettan brutit med EU:s regler då de inledde blockaden mot Lavals bygge i Vaxholm 2004.

 

- Vi godtar inte det.

- Vi menar att facken gjorde det enda rätta!

- Vi anser att alla ska ha samma rättigheter när man arbetar på svensk arbetsmarknad.

- Vi anser att svenska kollektivavtal ska gälla alla som arbetar i Sverige.

- Vi anser att rättvisa ska finnas och att rättvisan och friheten finns i kollektivavtalen.

Därför måste vi nu återigen höja våra röster: Nu får det vara nog - svenska kollektivavtal ska gälla alla som är verksamma på svensk arbetsmarknad!

Vår chans att påverka besluten i EU och i svensk politik har hittills varit dålig.

Ingen av de politiska lägren har fullt ut stött oss i försvaret av de svenska kollektivavtalen. Inte ens våra främsta fackliga företrädare har vågat ställa krav och ultimatum på kollektivavtalens värde och på att den svenska modellen ska lämnas orörd av och inom EU. Det måste vi göra själva.

Byggettans representantskap ställer sig vid mötet den 10 december 2009 bakom detta upprop och att vi sprider denna budkavle vidare till andra Byggnads avdelningar. Skriv under och skicka vidare. Underskrivna lappar åter till Byggettan.

Nu får det vara nog - skriv ut budkaveln som pdf

Uttalande från Byggettans representantskap - Visa var ni står när det gäller arbetsrätten och den svenska modellen!

Uppdaterad: