Byggnads Stockholm-Gotland

Försäkringar informerar: Viktigt att veta för dig som varit långtidssjukskriven

Har du gått ur a-kassan för att du har varit sjukskriven i många år och nu riskerar att bli av med din ersättning från Försäkringskassan, är detta extra viktig information för dig.
Publicerad:

Snart kommer det att fattas beslut av regeringen om ett förslag som ska göra det lättare att få ersättning från a-kassan om man gjort slut på sina sjukpenningsdagar.

Delar av förslaget innebär att medlemskapet måste ansökas på nytt innan sjukdagarna tar slut för att senare kunna få ersättning från a-kassan på grundnivå. Tre månaders medlemskap i a-kassan kommer att kunna räcka för att få ersättning på inkomstnivå. Förslaget gäller de som lämnade a-kassan mellan 1 januari, 2007 och 30 september, 2009.

Personer som inte är medlemmar i a-kassan men som uppfyller arbetsvillkoren kan få aktivitetsstöd med 320 kr per dag om de går med i en a-kassa.

För att göra det lättare att uppfylla arbetsvillkoren föreslås det att den överhoppningsbara tiden förlängs från fem år till tio år.

Ett arbetsvillkor innebär att man innan arbetslösheten arbetat minst sex månader. Arbetsgivarintyg eller lönespecifikationer krävs för att intyga arbetad tid.

Försäkringskassan ska ha informera de personer som kan komma att beröras av de planerade förändringar och vi anser att detta är viktig och att du ska veta att du alltid kan kontakta din avdelning om du vill veta mer.


Regler för sjukskrivning
Försäkringskassan betalar sjukpenning med 80 %, respektive 75 % av sjukpenninggrundande inkomst upp till 7,5 prisbasbelopp, som i år motsvarar 321 000 kr.

När man blir sjuk bedöms arbetsförmågan utifrån nuvarande arbetsuppgifter de tre första månaderna. Därefter utifrån alla arbetsuppgifter som nuvarande arbetsgivare kan erbjuda. Efter sex månader bedöms arbetsförmågan utifrån hela arbetsmarnaden.

Sjukpenning betalas ut i max ett år. Ersättningen då är 80 % av sjukpenninggrundande inkomsten. Vid synnerliga skäl kan sjukpenning förlängas. Ersättningen sänks i så fall till 75 % av sjukpenninggrundande inkomsten. Den lägre ersättningen kan man som längst få i ett och ett halvt år. Den som har en mycket allvarlig sjukdom kan få fortsatt sjukpenning utan tidsbegränsning och med den högre ersättningsnivån.

Sjukersättning tillsvidare (tidigare kallad förtidspension) beviljas endast om arbetsförmågan trots rehabilitering är nedsatt för överskådlig framtid. Den som idag har tidsbegränsad sjukersättning förlorar den när tidsbegränsningen gått ut.

Vill du veta mer, kontakta Byggettans Försäkringar tel 08-734 65 00,
telefontid måndag-fredag 8.00-12.00.

Uppdaterad: