Byggnads Stockholm-Gotland

Uttalande från Byggettans representantskap: Visa var ni står när det gäller arbetsrätten och den svenska modellen!

När det lettiska företaget Laval betalade de anställda 35 kr i timmen, stred Byggettan för en avtalsenlig lön för arbetarna. Byggettan följde de spelregler som då gällde på arbetsmarknaden, ett regelverk som facket och arbetsgivarna tillsammans kommit överens om. Arbetare i Sverige är förda bakom ljuset när de nu ska straffas med mångmiljonbelopp i skadestånd. Det är vi medlemmar som får betala för att vår fackförening följde arbetsmarknadens spelregler. Det är helt orimligt.
Publicerad:

 

När svenska folket sa ja till att gå med i EU, fick de garantier att arbetsrätten skulle förbli orörd. Vi känner oss grundlurade, garantierna var inte värda något. Nu tar domstolarna över.

Det hela är som en teaterpjäs iscensatt av Svenskt Näringsliv för att försvaga facket. De finansierade bland annat Lavals strider mot facket, ett företag som inte ens var medlem i deras egen organisation. Och de har fått politikerna med sig. Politiker som hade kunnat stå upp för sina löntagare, men som istället valde att gå i Svenskt Näringslivs ledband.

Många små företag kommer att gå i konkurs när näringslivet inte står upp för konkurrensneutralitet mellan företagen. Varför utformas inte en nationell lagstiftning som gör det möjligt att hävda svenska kollektivavtal utan att hamna i konflikt med EG-rätten?

Vi tycker att det sprider sig en uppfattning i Sverige om att det är okej med orättvisa och växande inkomstklyftor. Det verkar som om många tycker att det är skillnad på människor och människor. Det skapas en ny underklass där alla ska vara tacksamma och nöjda.

Politikerna struntar i sina egna väljare och låter Urban Bäckström styra och ställa. Inför valet kräver vi att de olika partierna visar var de står när det gäller arbetsrätten och den svenska modellen!

Byggettans representantskap den 10 december -09

Representantskapet är Byggettans högsta beslutande organ och representerar ca 17 000 byggnadsarbetare i Stockholmsområdet.Budkavel till Byggnads medlemmar: Nu får det vara nog! 

Uppdaterad: