Byggnads Stockholm-Gotland

Byggnads inför nytt avgiftssystem

Ett nytt avgiftssystem för medlemsavgiften till Byggnads kommer att införas från årsskiftet, enligt ett beslut av Byggnads kongress. Avgiften styrs av vilken inkomst du har. 

Publicerad:

Avgiftssystemet är inkomstrelaterat och baseras på din sammanlagda bruttoinkomst under en månad, det vill säga månadsinkomst före skatt.

Det nya avgiftssystemet innebär att avgiftsindelningen hel-, halv- och grundavgiftsbetalande försvinner och ersätts av ett avgiftssystem som är indelat i nio avgiftsklasser.

I brevet som förbundet har skickat ut ser du bara förbundsavgiften. För Byggettans medlemmar ser avgifterna ut enligt tabellen, om du går in på länken nedan.

Läs mer här om vilken avgift du som är medlem i Byggettan kommer att få.

Om du har fått ett brev hem med en uppmaning att rapportera in din lön måste du göra det senast den 20 december annars så hamnar du automatiskt i avgiftsklass 1. Om du tjänar över 29 000 kronor i månaden behöver du alltså inte rapportera in din lön.

Rapportera in din lön här.

Uppdaterad: