Byggnads Stockholm-Gotland

Prestationslön är huvudlöneform

Huvudlöneformen är prestationslön. Det nya Byggavtalet är glasklart på den punkten. Det säger Jonte Söderström, mätningsföreståndare på Byggettan med anledning av att det kommit frågor om saken.
Publicerad:

Det nya Byggavtalet har inte ens trätt i kraft förrän det går rykten på vissa arbetsplatser att arbetsgivaren är ute och propagerar för att de anställda ska gå över på månadslön. Alltså tvärt emot vad som sägs i det nya Byggavtalet.

- Det finns ingen plats för tolkningar i avtalet. Prestationslön är huvudlöneformen för trä, betong och murare. Och handlar det om mer än 900 timmar så är det avdelningen som är avtalspart. Så är det skrivet och det är det som gäller, säger Jonte Söderström, Byggettans mätningsföreståndare.

Han säger att det ändå är bra att frågan kommer upp så att vi kan klargöra sakförhållandena vid de informationsdagar som nu genomförs tillsammans med BI:s Region Öst.

De utbildningar han hänvisar är tio utbildningsdagar under november och december. De vänder sig till företagsledare, lönehandläggare, fackliga förtroendemän och andra berörda inom företaget som arbetar med kollektivavtalsfrågor.

Uppdaterad: