Byggnads Stockholm-Gotland

2011

 • Byggettans öppettider i julhelgen

  Byggettan önskar alla men riktigt God Jul och ett Gott Nytt ÅR!

 • Byggnas har lämnat sina avtalskrav

  Byggnads har lämnat in sina avtalskrav till motparten Sveriges Byggindustrier. Arbetsmiljön är i fokus där arbetsmiljöcertifieringen nu har specificerats och utvecklats. Ett krav är inrättandet av en partsgemensam arbetsmiljöfond med avgift i procent...

 • Systemuppgraderingar

  Tisdagen den 20 december mellan kl 11.00 och ca 16.00 kommer uppgraderingar av webbservern att göras. Det innebär att www.byggnads.se ligger nere under den tiden.

 • Nyhetsbrev Helt enkelt nr 6

  Nu finns ett nytt nummer ute av Byggettans nyhetsbrev, Helt enkelt nr 6. 

 • Sök Byggnads kulturstipendium

  Nu kan du ansöka om Byggnads kulturstipendium för 2012.

 • Tomas Kullberg på Byggettan – utsedd till Årets skyddsombud

  Tomas Kullberg, arbetsmiljöansvarig och regionalt skyddsombud på Byggettan, har utsetts till Årets skyddsombud av LO-distriktet i Stockholms läns representantskap.

 • Demonstrera mot rasism och främlingsfientlighet lördagen den 10 december

  Demonstrera mot rasism och främlingsfientlighet lördagen den 10 december. Samling vid Slussen kl 15.00 - fackeltåg till Medborgarplatsen.

 • Byggettans representantskapsmöte den 8 december klockan 17.00

  Byggettans representantskapsmöte är onsdagen den 8 december kl 17.00, ABF, Z-salen, Sveavägen 41, Stockholm.

 • Byggnads avtalskrav klubbade

  Byggnads avtalsråd har beslutat att ställa sig bakom LO-samordningens lönekrav som en del i den solidariska lönepolitiken. Arbetsmiljöfrågorna blir ett av de viktigaste kraven i avtalsrörelsen. En annan viktig fråga blir den att förena arbetsliv med...

 • Medlemsmöten den 22 november

  Alla medlemmar är välkomna på sektionsmöten den 22 november, gå in under din sektion för att få veta tid och plats för mötet.