Byggnads Stockholm-Gotland

Fira ditt skyddsombud den 23 oktober!

Onsdagen den 23 oktober är det skyddsombudets dag. LO införde denna dag speciella dag förra året då skyddsombuden fyllde 100 år. Att vara skyddsombud är bland de viktigaste fackliga uppdragen. Det handlar om arbetskamraternas liv och hälsa. Tveklöst har skyddsombudens arbete bidragit till att arbetsmiljön blivit bättre.
Publicerad:

 

 

Ge skyddsombudet ditt stöd

Under de första 40 åren vågade få vara skyddsombud. Men när fackföreningarna växte sig starkare kunde de skydda ombudet mot repressalier från arbetsgivaren.

Fackföreningen blev också en garant för att valet av skyddsombud gick rätt till, att ombudet fick sin utbildning och att beslut i arbetsmiljöfrågor respekterades.

I dagens röriga arbetsliv, med fler tillfälligt anställda, arbete på deltid och arbete på udda tider, behöver skyddsombudet mer än tidigare ditt stöd för att kunna begära förbättringar i arbetsmiljön. Därför instiftade LO skyddsombudens dag förra året då skyddsombuden fyllde 100 år.

Fira ditt skyddsombud den 23 oktober!

Uppdaterad: