Byggnads Stockholm-Gotland

Ferielöner 2015-2016

Följande ferielöner gäller för de olika kollektivavtalen.

Publicerad:
Uppdaterad: