Byggnads Stockholm-Gotland

Det lönar sig att vara medlem!

Trots operationen efter arbetsplatsolyckan blev vår medlem inte helt återställd och var tvungen att skola om sig.

Publicerad:

Men försäkringsbolaget avslog ärendet och hävdade att skadan berodde på förslitning snarare än arbetsskada. Då begärde Byggnads Stockholm-Gotland en omprövning av beslutet. Vår försäkringsansvarige Marcela Salazar tog fram medicinsk bevisning, bevakade ärendet och hjälpte medlemmen att söka olika ersättningar från Försäkringskassan. Det resulterade i en ansenlig summa pengar till vår medlem – som ersättning för inkomstförlust, medicinsk invaliditet, livränta, sveda och värk.

Uppdaterad: