Byggnads Stockholm-Gotland

Arkivbild Riksbanken

Lönerna höjs på samtliga avtal

Nu är det dags för lönepåslaget som gäller för det tredje och sista året i treårsavtalen. Den 1 maj 2019 höjs lönerna för dig som jobbar på Byggavtalet, Teknikinstallationsavtalet VVS och kyl, Glasmästeriavtalet samt på Plåt- och ventilationsavtalet.

För dig som jobbar på Entreprenadmaskinavtalet sker höjningen den 1 juni 2019.

Publicerad:

Byggavtalet

Årets lönehöjning är den sista av tre från avtalet som Byggnads och Sveriges Byggindustrier tecknade under avtalsrörelsen våren 2017. Värdet på treårsavtalet var 6,5 procent. Och den här gången gäller alltså lönelyftet från den 1 maj i år till den sista april 2020.

Den utgående lönen för yrkesarbetare som går på Byggavtalet höjs med 3,73 kronor i timmen eller 649 kronor i månaden. Den nya grundlönen justeras till 163,50, vilket innebär att den ökar med 4 kronor i timmen. Grundlönen ska höjas till 28 449 kronor.

Teknikinstallationsavtalet VVS och kyl, TIA-avtalet

2017 skrev Byggnads och VVS Företagen under ett treårigt Teknikinstallationsavtal. Ett avtal som var värt 6,5 procent på tre år. Och nu är det dags för det tredje och sista lönelyftet som regleras av avtalet från 2017. Löneökningen träder i kraft den första maj 2019 och avtalet gäller fram till den sista april nästa år.

För fullbetalda yrkesarbetare med fast lön ska den utgående lönen höjas med 3,93 kronor i timmen eller 684 kronor i månaden.

Plåt- och ventilationsavtalet

2017 tecknade Byggnads och arbetsgivarparten Plåt- & Ventföretagen ett treårigt avtal för landets plåtslagare. Nu är det dags för lönepåslaget som gäller för det tredje och sista året i treårsavtalet. Löneökningen träder i kraft den 1 maj 2019 och avtalet gäller fram till den sista april nästa år.

För yrkesarbetare ska den utgående lönen höjs med 3,60 kronor i timmen eller 626,40 kronor i månaden. För övriga inte yrkesutbildade med mer än två års erfarenhet i jobbet, ska lönen öka med 3,40 kronor i timmen eller 591,60 kronor i månaden. Och för dem utan yrkesutbildning som arbetat som plåtslagare kortare tid än två år gäller 3,20 kronor i timmen eller 556,80 kronor i månaden.

Glasmästeriavtalet

Årets lönehöjning har sin grund i det treåriga avtal som Glasbranschföreningen och Byggnads tecknade 2017. Höjningen i år är den tredje och sista i det avtalet och gäller från den 1 maj 2019.

Den utgående lönen höjs med 3,65 kronor i timmen eller 635 kronor i månaden. För yrkesarbetare blir den nya grundlönen 162,85 kronor i timmen. En uppgång från 159,20 kronor som är nuvarande nivå.

Entreprenadmaskinavtalet

Arbetsgivarparten Maskinentreprenörerna och Byggnads enades 2017 om ett treårsavtal för maskinförarna. Den 1 juni 2019 är det dags för den tredje och sista höjningen. Den nya lönenivån gäller fram till den sista maj nästa år. Hur det blir med lönerna efter det kommer bestämmas av den kommande avtalsrörelsen under våren 2020.

Den utgående lönen för fullbetalda maskinförare höjs med 3,73 kronor i timmen eller 649 kronor i månaden. Ny grundlön är 163,50 kronor i timmen eller 28 449 kronor i månaden.

Uppdaterad: