Byggnads Stockholm-Gotland

Fotograf: 6F

Ny rapport: Löntagarna måste få ut mer av vinsten

En större del av företagens vinster måste gå till höjda löner för arbetarna. Annars kommer inkomstklyftorna att öka. Det leder på sikt till en sämrenekonomisk tillväxt.

Det är den huvudsakliga budskapet i rapporten Olika risker med en långsiktig minskning av löneandelen i ekonomin som 6F nyligen presenterat. Rapporten är en del av 6F-projektet "Lönebildning för jämlikhet" och är skriven av Christer Persson, mångårig utredare och medarbetare i regeringskansliet.

Rapporten finns att läsa i sin helhet här

6F består av fackförbunden Byggnads, Seko, Målarna, Elektrikerna och Fastighets.

Uppdaterad: