Byggnads Stockholm-Gotland

Avtalsteckning är inställd/ We are unable to sign a collective agreement

För tillfället kan vi inte teckna avtal på grund av Coronaviruset, vi tar inte emot besök och har stängt ner våra lokaler tillsvidare. Vi följer myndigheternas riktlinjer och när vår verksamhet kan komma igång igen beror på deras beslut.
Under tiden ber vi dig skicka in dina ansökningshandlingar. Så fort vi kan följa våra ordinarie rutiner kallar vi dig till teckning av kollektivavtal, förutsatt att alla handlingar har kommit in till oss. Har du ytterligare funderingar, kontaka Lars Berg, enhetschef avtalsenheten, tel: 010-601 11 14.

At this time we are unable to sign a collective agreement because of the Corona virus, we do not receive visits and have closed our conference center so far. We follow the authorities' guidelines and when our operations can get started again depends on their decision. In the meantime, we ask that you submit your application documents. As soon as we can follow our regular routines, we call you to sign an agreement, provided that all documents have been submitted to us. If you have any further questions, please contact Lars Berg, tel: 010-601 11 14.

Publicerad:
Uppdaterad: