Byggnads Stockholm-Gotland

Lars Ulander har lämnat oss

Vi har under sommaren nåtts av beskedet att vår tidigare ordförande Lars Ulander har avlidit.

 

Publicerad:

Lars Ulander var golvläggare och fackligt och politiskt aktiv. Han var ordförande för Byggnads avdelning ”Byggettan” (numera Byggnads Stockholm-Gotland) under många år - fram till i början av 1990-talet.

Under 1974-1994 var han riksdagsledamot (S) och sakkunnig på arbetsmarknadsdepartementet. Han arbetade bland annat med reformarbete kring Lagen om anställningsskydd, medbestämmandefrågor och de fackligt förtroendevaldas ställning.

Han var en sann klasskämpe som kunde agitera för sina frågor och han behövde aldrig höja rösten för att höras. Lars Ulander blev 86 år och våra tankar går till hans närmaste.

Uppdaterad: