Byggnads Stockholm-Gotland

Ny styrelse valdes på regionfullmäktige

Igår den 26 mars genomförde Byggnads Stockholm-Gotland regionfullmäktiges årsmöte med ny teknik. Över 50 procent av ledamöterna deltog. Alla val, nomineringar och beslut kunde ske enligt stadgarna.

Publicerad:

Vi hälsar våra nyvalda ordinarie styrelseledamöter välkomna, det är Tomas Dahlin, Krister Wicander och Sverker Johansson - samt våra nyvalda suppleanter välkomna, det är Erik Mårtensson, Felix Gravél och Mattias Jansson!


Byggnads Stockholm-Gotland regionstyrelse

Tomas Kullberg, ordförande
Jonatan Sundelin, vice ordförande
Dennis Rydberg, avtalsansvarig
Jonte Söderström, ekonomiansvarig
Emmelie Renlund, regionsekreterare
Stefan Slottensjö, ledamot samt ersättare till vice ordförande
Birgitta Larsson, ledamot
Kurt Stafsudd, ledamot
Thomas Dahlin, ledamot
Krister Wicander, ledamot
Sverker Johansson, ledamot

Adjungerad Unga Byggare ordförande, Gustav Engström
Adjungerad HR-chef, Marléne Lindholm

Suppleanter till styrelsen:
Mattias Jansson
Erik Mårtensson
Felix Gravél
Felix Jonsson

Ersättare för adjungerad Unga Byggare är deras sekreterare Elin Sohlin

Uppdaterad: