Byggnads Stockholm-Gotland

Detta gäller för regionfullmäktige den 26 mars

Med anledning av Coronaviruset så har Byggnads Stockholm-Gotlands regionstyrelse beslutat om att vidta följande säkerhetsåtgärder på regionfullmäktiges årsmöte den 26 mars.

Publicerad:
  • Ny plats för regionfullmäktiges möte är Solna Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2, Solna.
  • Inga gäster eller åhörare får närvara. Anledningen är att minska risken för smittspridning.
  • Ledamöterna kommer att sitta i olika rum, ett rum per krets. Mötet sänds genom video till alla rum. Gotlands ledamöter deltar från kontoret på Gotland.
  • Regionstyrelsen har beslutat att endast behandla de punkter som är avgörande för att regionen ska kunna fortsätta bedriva verksamhet. Därför är många punkter borttagna, dessa kommer att behandlas när den här extraordinära situationen lagt sig. Då blir du som är ledamot kallad till ett nytt regionfullmäktige.
  • Hälsa inte på varandra genom att ta i hand och mingla inte utanför lokalerna.
  • Vi påminner om att det är viktigt att du inte deltar om du känner dig krasslig eller har någon i din närhet som är sjuk. 
  • Om du inte kommer på mötet så ska du anmäla det till annette.blom.sedin@byggnads.se
  • Välkomna till ett annorlunda regionfullmäktige, där vi gör det bästa av situationen!
Uppdaterad: