Byggnads Stockholm-Gotland

2021

  • Stor okunskap om risker
    • Arbetsmiljö

    Temat på 2020 års arbetsmiljövecka var säker arbetsmiljö och hälsofarliga ämnen. På väldigt många byggarbetsplatser upptäcktes brister i arbetsmiljön. Vanligast var brister inom hantering av kemiska &au...

  • Nytt nummer av tidningen Byggettan

    Tidningen Byggettan nummer 4 2020 är ute nu. Samtliga medlemmar i Byggnads Stockholm-Gotland har fått tidningen utskickad via post, men den går även att läsa online som webb-version.