Byggnads Stockholm-Gotland

Fotograf: Roland Cox

Dålig jargong skrämmer bort byggelever

Mer än hälften av byggeleverna på friskolan Distra får jobb direkt efter gymnasiet. Men Pellina och Veljko tappade lusten att söka jobb i branschen. Under praktiken mötte de gamla, unkna värderingar mot kvinnor och invandrare.

Publicerad:

160 elever är inne på Distras byggprogram just nu. Monika Eldh jobbar med att skaffa praktikplatser. Hon säger att skolan är populär. Distra har fått utmärkelsen ”branschrekommenderad” av Byggbranschens yrkesnämnd, Byn.– Vi har kö.

Enligt skolan får mellan 50 och 70 procent jobb inom ett år. En del går vidare till högskolan, en del får stanna på praktikplatsen som lärling.
Monika Eldh måste ligga i med telefonen och arbetsplatsbesök.
Företagen kan säga att de inte har tid, eller att de haft dåliga erfarenheter. Monika försöker lyssna efter skälen, argumenterar för att praktik kan vara ett utmärkt sätt att rekrytera.Hon godkänner inte heller alla arbetsplatser.


– Jag gör en riskbedömning, kollar om företaget jobbar säkert. Och de ska ha samma syn på likabehandling som vi. Allas lika värde.

Så ser det inte alltid ut.


– Tjejer har det inte alltid så lätt när de kommer ut på ett bygge.

Fler kvinnor är på gång in, framförallt inom måleri. Nu är ungefär 14 procent av eleverna på bygg kvinnor.

Monica Eldh lyssnar på arbetsplatsernas jargong om kön och etnicitet, om någon talar nedlåtande om att dalta med ungdomar.Hon försöker se om företaget bara söker gratis arbetskraft och tycker att eleverna ska vara självgående. Det ska finnas handledning på svenska.

Hon har solskenshistorier också, elever som får anställning efter skolan.


– Ofta arbetsplatser där de har en fin syn på nybörjare.

Vi träffar två elever som hade otur. Pellina Öberg kom från en händig familj, pappan är plåtslagare. Hon gillar det fysiska jobbet och att se ett hus växa upp, från grunden.


– Jag har inte haft så bra erfarenhet. Jag var ensam tjej på byggena. Det fanns äckliga personer där som fick mig att känna mig utsatt och obekväm, så jag var inte kvar.

Det gjorde att hon nu funderar på att bli frisör istället. Kamraten Veljko Antic gillade inte heller jargongen och hörde om en kille från Afghanistan som fick gliringar om terrorism.


– Det är mycket hårt snack. Vi pratar mycket i skolan om inkluderande arbetsliv, men ute på företagen funkar det inte.

Friskolan Distra ligger i ett industriområde nära Globen och har en rejäl bygghall där elever just nu snickrar små redskapsbodar. Didar Valeyev är lärare och programchef för bygg.

Peter Eriksson, bygglärare:


– Det är ingen picknick för ungdomarna som kommer ut. På vissa ställen är det precis som förut.

Friskolan Distra ligger i ett industriområde nära Globen och har en rejäl bygghall där elever just nu snickrar små redskapsbodar.
Didar Valeyev är lärare och programchef för bygg.


– Vi vill förändra kulturen, men det är lång väg dit. Genom vårt synsätt här på skolan om ett inkluderande arbetsliv, så kan eleverna bidra till att byggjargongen och machokulturen ute i branschen förändras i en positiv riktning.


– Vi lär inte bara ut hantverket, utan säkerhets- och konsekvens- tänkande, riskbedömning, hur man uppför sig. Inkludering. Man ska bli en bra människa, en god samhällsmedborgare. Det är det vi är ute efter.

Medlemscentret Byggnads Nu!

Vi ger stöd och rådgivning till dig som är medlem, förtroendevald eller anställd i Byggnads. Du får svar på frågor om löner, anställningsvillkor, arbetsmiljö, försäkringar, semester, arbetsskador och annat.

E-postformulär till Byggnads Nu!

Uppdaterad: