Byggnads Stockholm-Gotland

Lagbasinformation 16 februari

Lagbas i Byggnads Stockholm-Gotland? Välkommen till en digital information den 16 februari på temat lagen om anställningsskydd.  Torbjörn Hagelin, avtalsansvarig på Byggnads, och Anneli Ohlsson-Anderbjörk, förbundsjurist, gästar oss för att prata om vad en förändring av LAS innebär för dig och dina kamrater. 

Publicerad:

När

16 februari, kl. 09.30-10.30

Hur

Digitalt, via Microsoft Teams. Länk skickas ut via mejl. Slå dig ner i boden och delta i en träff med andra lagbasar i regionen, helt digitalt och på betald arbetstid.

Kort om LAS-förslaget

Om LAS-förslaget går igenom är det ett hot mot anställningstryggheten, men på sikt även mot hela fackföreningsrörelsen och den svenska modellen. 

Om Lagbasinformation

För att delta på ”Lagbasinformation” behöver du inte ansöka om ledigt. Du får delta i facklig information på betald ledighet för löpande fackliga arbetsuppgifter. Detta avser främst upplysnings-och rådgivningsverksamhet (varje vecka enligt avtal 6 § FML) och kallas för normtid. Ta reda på hur mycket tid du har rätt till genom att läsa på sidan 164 i Byggavtalet.

 

Lagbasinformation under våren 2021

Byggnads Stockholm-Gotland kommer att genomföra flera digitala lagbas-träffar under våren.

Läs mer här

Uppdaterad: