Byggnads Stockholm-Gotland
Ombudsman informerar medlemmar om avtalsrörelsen 2020.

Ombudsman informerar medlemmar om avtalsrörelsen 2020.

Nytt nummer av tidningen Byggettan

Tidningen Byggettan nummer 4 2020 är ute nu. Samtliga medlemmar i Byggnads Stockholm-Gotland har fått tidningen utskickad via post, men den går även att läsa online som webb-version. 

Publicerad:

Ett axplock ur tidningen: 

  • Många vill vara medlemmar
  • Avtalsrörelsen 2020
  • Resultatet från arbetsmiljöveckan
  • Machokultur drabbar både män och kvinnor

Läs hela tidningen här.

Vad vill du läsa om i tidningen?

Tipsa oss på 010-601 11 44 eller inger.fagerberg@byggnads.se

Om tidningen Byggettan

Byggettan är en medlemstidning om byggbranschen i Stockholms län som utkommer 4 gånger per år. Tidningen ges ut av Byggnads Stockholm-Gotland.

Fler publicerade tidningar

Du kan läsa alla publicerade tidningar online i tidningsarkivet.

Uppdaterad: