Byggnads Stockholm-Gotland
Johnny Rindebrant, arbetsmiljöansvarig, Byggnads Stockholm-Gotland

Johnny Rindebrant, arbetsmiljöansvarig, Byggnads Stockholm-Gotland

Stor okunskap om risker

Temat på 2020 års arbetsmiljövecka var säker arbetsmiljö och hälsofarliga ämnen. På väldigt många byggarbetsplatser upptäcktes brister i arbetsmiljön. Vanligast var brister inom hantering av kemiska ämnen, fallrisker samt passerande fordonstrafik.

Publicerad:

Som arbetsmiljöansvarig är Johnny Rindebrant ansvarig för arbetsmiljöveckan i regionen. Han var en av de nästan 500 skyddsombud som var ute på företagen och undersökte arbetsmiljöarbetet i Stockholm-Gotlands område.

I år inriktade de in sig särskilt på kemiska hälsorisker och riskanalyser. Till sin hjälp har de en checklista med 13 olika typer av risker, som till exempel schaktning, trafikfrågor och kemiska hälsorisker. 

- Upptäcker vi något som är fel blir det ett åläggande till företaget att rätta till det. Det brukar inte vara så besvärligt att få det gjort. I många fall är företaget glad att få hjälp med att göra rätt. Men visst händer det någon gång att det blir lite diskussioner, säger Johnny Rindebrandt.

En viktig del i arbetsmiljöarbetet är att företagen ska se till att de anställda har goda kunskaper om vad som gäller på arbetsplatsen och vilka risker de kan utsättas för och hur de ska skydda sig vad gäller hälsorisker med mera.

- Det vi såg på många arbetsplatser var att det fortfarande finns en stor okunskap hur man ska arbeta med riskanalyser och att följa upp dessa. Det gäller framförallt på de mindre arbetsplatserna, säger Johnny Rindebrant.

Det finns även problem på större arbetsplatser 

- Där upptäckte vi svårigheter att samordna alla entreprenörer på arbetsplatsen, så att de dra åt samma håll. Och det här blir allt svårare. Idag kan det vara upp till tio gånger fler entreprenörer om man jämför med för 15 år sedan, säger Johnny Rindebrant.

Men de ser även en hel del arbetsplatser som är duktiga att jobba med risker.

- Min känsla är att många företag har ett intresse av att det ska vara en bra arbetsmiljö på arbetsplatserna. Det ger hopp inför framtiden, säger han.

Resultat Arbetsmiljöveckan 2020

Varje år vecka 43 har Byggnads Arbetsmiljövecka och skyddsombud i hela landet gör extra kontroller. 2020 fokuserade vi extra på en säker arbetsmiljö och hälsofarliga ämnen. Här resultatet för Stockholm och Gotlands län.   

Län Stockholm Gotland
Antal kontrollerade arbetsplatser        204    14
Antal arbetsplatser med brister      81    5
Andel arbetsplatser med brister   40 %    36 %

 

Uppdaterad:
Kategorier: