Byggnads Stockholm-Gotland

Så här fungerar en avtalsrörelse

Motionsfasen

Varje avtalsrörelse börjar med en motionsfas. Alla som är medlemmar i Byggnads har möjlighet att lämna in förslag på förändringar i sitt kollektivavtal. Alla motioner skickas in och registreras digitalt (se nedan). Det är under denna period vi diskuterar vad vi vill driva, med tanke på vad som redan fungerar i avtalen, och vilka förändringar och förbättringar vi har behov av i kollektivavtalen.

Formuleringsfasen

I denna fas är det avtalsdelegationerna för varje avtal som har till uppgift att arbeta fram förslag till avtalskrav. Kraven innehåller dels sådant som gäller hela förbundet och dels bransch-/avtalsspecifika krav. När kraven är formulerade är det förbundsstyrelsen som fastställer avtalskraven.

Förhandlingsfasen

Förhandlingsfasen inleds med att vi lämnar över våra avtalskrav till respektive arbetsgivarorganisation, och får då samtidigt deras krav på vilka förändringar de vill göra. Efter detta startar förhandlingarna. Avtalsdelegationerna är involverade och informerade under förhandlingarnas gång och är de som slutligen rekommenderar förbundsstyrelsen att anta eller förkasta förslag till nytt kollektivavtal.

Genomförafasen

När avtalet är påskrivet och klart är det dags att omsätta överenskomna regleringar till praktik och säkerställa att alla delar av avtalet följs. Alla berörda ska få information om det nya avtalet och förändringar i det.

Info om avtalsrörelsen via SMS och e-post

Vi postar förstås nyheter kring avtalsrörelsen här och på vår Facebooksida osv. Men vill du själv få information så har du möjlighet till det här. Välj själv – SMS eller e-post!

Jag vill ha mer information om avtalsrörelsen

Uppdaterad: