Byggnads Stockholm-Gotland

Tidplan

Vi kommer 2019 att hantera avtalsmotionsbehandlingen på samma sätt som vi gjorde inför kongressen 2018. Möjligheten att skriva enskilda motioner kommer först att öppnas upp för alla medlemmar, sedan hanteras motionerna i kretsstyrelserna och på medlemskretsmöten som antar eller avslår motionerna.

2018-11-19 Arbetsordningen för avtalsrörelsen antas av regionstyrelsen
 2018-12-06 Regionfullmäktige godkänner förslag till arbetsordningen för avtalsrörelsen
 2019-04-01 Motionssystemet för enskilda motioner öppnas på regionens hemsida
 2019-05-02 Regionfullmäktige med tema avtalsmotioner
 2019-08-23 Sista dagen att skicka in enskilda motioner
 2019-09-03 Enskilda motioner av medlemmar behandlas av kretsar
 2019-09-17 Motioner behandlas i kretsarna
 2019-09-20 Sista dagen att registrera motioner i systemet
 2019-10-21 Regionsstyrelsen behandlar inskickade motioner
 2019-11-26 Remissrunda av motioner ut till kretsarna
 2019-12-05 Inskickade motioner behandlas av regionfullmäktige
 2019-12-13 Sista dagen för regionen att skicka  beslutade motioner till förbundet.

Info om avtalsrörelsen via SMS och e-post

Vi postar förstås nyheter kring avtalsrörelsen här och på vår Facebooksida osv. Men vill du själv få information så har du möjlighet till det här. Välj själv – SMS eller e-post!

Jag vill ha mer information om avtalsrörelsen

Uppdaterad: