Byggnadsarbetare

Skicka in en avtalmotion och var med och påverka!

Avtalsrörelse 2023

Som medlem i Byggnads kan du under varje avtalsrörelse vara med och påverka genom att skriva motioner om de förändringar du vill införa. Sista dag att lämna in motion till region Stockholm-Gotland var den 26 augusti 2022.

Skriv en motion

Sista dagen att lämna en motion i region Stockholm-Gotland till avtalsrörelsen var den 26 augusti 2022.


Avtalsrörelsen - så går det till

Här kan du se vad som händer med din avtalsmotion och vägen från motion till genomförande går till. 


Ordlista för avtalsrörelsen

Det är inte alltid lätt att förstå orden som används under en avtalsrörelse. Här har du listan med de vanligaste orden – och vad de betyder.


Tidsplan för Byggnads Stockholm-Gotland


APRIL 2022

Systemet för motionshantering öppnar för medlemmar.

12 maj 2022

Heldag med tema avtalsmotioner där alla regionfullmäktigeledamöter och ersättare är inbjudna.

26 augusti 2022

Sista dagen att lämna in motioner till regionledningen för enskilda medlemmar.

20 september 2022

Medlemskretsarna behandlar avtalsmotioner på kretsmöte den 20 september.

23 september 2022

Sista dagen att lämna in samtliga motioner till regionledningen.

September 2022

Avtalsrådskonferenser anordnas av förbundet.

Kontaktpersoner

Emmelie Renlund
Regionsekreterare
emmelie.renlund@byggnads.se
010-601 11 27

Dennis Rydberg
Avtalsansvarig
dennis.rydberg@byggnads.se
010-601 12 65

Uppdaterad: