Byggnadsarbetare och Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Tidsplan för avtalsrörelsen

Byggnads går framåt. Det är bra, för ju fler vi blir desto mer kan vi påverka. Här kan du se de stora händelserna för avtalsrörelsen 2023 i stora drag. Uppdatering sker löpande.

Händelser inför och under avtalsrörelsen

Denna information gäller Byggnads samtliga avtalsområden

 • Byggavtalet
 • Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl
 • Plåt- och Ventilationsavtalet
 • Glasmästeriavtalet
 • Entreprenadmaskinavtalet
 • Bemanningsavtalet

Tidsplanen revideras löpande. Alla datumet är ännu inte fastställda.

JANUARI 2023

9 januari: Arbetsutskottet beslutar kring förslag till avtalsyrkanden på samtliga avtalsområden.

Förbundsstyrelsen beslutar kring förslag till avtalsrykande på samtliga avtalsområden

31 januari: Avtalsrådet sammanträder för första gången, för att ta ställning till förbundsstyrelsens förslag till yrkanden i den kommande avtalsrörelsen.

FEBRUARI 2023

Gällande avtal sägs upp för omförhandling:

 • Byggavtalet (senast 2023-02-28)
 • Plåt- och Ventilationsavtalet (senast 2023-02-28)
 • Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (senast 2023-02-28)
 • Glasmästeriavtalet (senast 2023-02-28)
 • Entreprenadmaskinavtalet (senast 2023-03-31)
 • Bemanningsavtalet

Växling avtalsyrkanden: 

Byggavtalet: 14 februari (med Byggföretagen) 
Plåt- och Ventilationsavtalet: 15 februari (med Plåt & Ventföretagen)
Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl: 16 februari (med Installatörsföretagen)
Glasmästeriavtalet: 16 februari (med Glasbranschföreningen)
Entreprenadmaskinavtalet: 17 februari (med Maskinentreprenörerna)

Se alla förhandlingsdagar på respektive avtalsområden.

24 februari: Avtalsrådet andra sammanträde.

MARS 2023

23 mars: Avtalsrådet tredje sammanträde.

APRIL 2023

21 april: Avtalsrådet fjärde sammanträde.

Maj 2023

Avtalsrådet femte sammanträde.

Uppdaterad: