Byggnadsarbetare och Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Tidsplan för avtalsrörelsen

Byggnads går framåt. Det är bra, för ju fler vi blir desto mer kan vi påverka. Här kan du se de stora händelserna för avtalsrörelsen 2023 i stora drag. Uppdatering sker löpande.

Händelser inför och under avtalsrörelsen

Denna information gäller Byggnads samtliga avtalsområden

 • Byggavtalet
 • Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl
 • Plåt- och Ventilationsavtalet
 • Glasmästeriavtalet
 • Entreprenadmaskinavtalet
 • Bemanningsavtalet

Tidsplanen revideras löpande. Alla datumet är ännu inte fastställda.

APRIL 2022

1 april: Motionshanteringssystemet öppet för medlemmar att skriva avtalsmotioner.

Information om regionala avtalsrådsträffar till Byggnads regioner.

MAJ 2022

Förslag till förhandlingsdelegationer och förbundets konfliktgrupp tas fram.

AUGUSTI 2022

Förbundsstyrelsen beslutar om vilka representanter som ingår i förhandlings-delegationerna. Förbundsstyrelsen beslutar även om representanter i konfliktgrupp på förbundskontoret samt Byggnads representant i förhandlingsdelegation på Bemanningsavtalet.

SEPTEMBER 2022

Avtalsmotionerna behandlas under möten i medlemskretsarna i Byggnads elva regioner. Sista datum för enskilda medlemmar och för kretsarna att lämna in sina motioner till Byggnads i respektive region varierar. Läs vad som gäller för Byggnads i din region.

Byggnads regioner ska från och med nu även utse konfliktansvariga och ersättare i respektive region (det ska senast vara klart den 2 december).

Motionerna behandlas i Byggnads elva regionstyrelser. Regionala avtalsråd genomförs på fem ställen i landet.

Regionala träffar med avtalsrådets ledamöter, regionens avtalsansvariga och förbundsstyrelsen.

OKTOBER 2022

Olika rikskonferenser, som har motionsrätt, genomförs.

Ett gemensamt arbete fortsätter inom LO, för att se vilka krav som ska lyftas centralt.

Nu tas beslut kring de gemensamma kraven inom LO.

30 oktober: siffersättningen inom LO ska vara klar.

NOVEMBER 2022

Förhandlingsdagar planeras in med motparterna. 

Förslag till arbetsutskottet som sedan går vidare till förbundsstyrelsen om gemensamma krav inom LO inför avtalsrörelsen 2023.

DECEMBER 2022

Motionerna behandlas och tas i regionfullmäktige i Byggnads elva regioner. 

Lansering av Byggnads kommunikationskampanj för avtalsrörelsen.

Förhandlingsdelegationerna kallas till ett första uppstartsmöte. 

9 december: Sista dag för Byggnads regioner att skicka in motionerna till förbundet. Motionerna ställs sen samman.

JANUARI 2023

9 januari: Arbetsutskottet beslutar kring förslag till avtalsyrkanden på samtliga avtalsområden.

Förbundsstyrelsen beslutar kring förslag till avtalsrykande på samtliga avtalsområden

31 januari: Avtalsrådet sammanträder för första gången, för att ta ställning till förbundsstyrelsens förslag till yrkanden i den kommande avtalsrörelsen.

FEBRUARI 2023

Gällande avtal sägs upp för omförhandling:

 • Byggavtalet (senast 2023-02-28)
 • Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (senast 2020-02-28)
 • Plåt- och Ventilationsavtalet (senast 2020-02-28)
 • Glasmästeriavtalet (senast 2020-02-28)
 • Entreprenadmaskinavtalet (senast 2020-03-31)
 • Bemanningsavtalet

Avtalsyrkanden växlas mellan Byggnads och de olika motparterna.

24 februari: Avtalsrådet andra sammanträde.

MARS 2023

23 mars: Avtalsrådet tredje sammanträde.

APRIL 2023

21 april: Avtalsrådet fjärde sammanträde.

Maj 2023

Avtalsrådet femte sammanträde.

Uppdaterad: