Byggnads Stockholm-Gotland
Fair Play Bygg

Fair Play Bygg

Hjälp oss att få sunda och trygga arbetsplatser – lämna tips på misstänkt brottslig verksamhet via Fair Play Bygg.

Fair Play Bygg tar emot information om misstankar om brottslig verksamhet och ser till att föra den vidare till rätt myndighet. Detta gör vi för att byggbranschen ska bli sundare och arbetsplatserna tryggare. Lämna information i formuläret på www.fairplaybygg.se

Vi tar emot tips om pågående

 • Fusk med arbetsgivaravgifter
 • Mutor
 • Utpressning
 • Svartarbete
 • Organiserad svart arbetskraft
 • Korruption
 • Skattefusk
 • Bedrägerier
 • Medarbetare utan arbetstillstånd
 • Korruption
 • Skattefusk
 • Bedrägerier
 • Medarbetare utan arbetstillstånd

Som tipsare kan du vara anonym

Vi behandlar alla uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL). Men för att kunna fördjupa informationen önskar vi kunna ta kontakt med dig som uppgiftslämnare. Din kontaktinformation stannar hos Fair Play Bygg och lämnas inte vidare såvida vi inte kommer överens om annat. Ett tips lämnat till Fair Play Bygg är inte detsamma som en polisanmälan.

Om Fair Play Bygg

Fair Play Bygg granskar och värderar inlämnad information. Kompletterar den vid behov, till exempel med information från annan uppgiftslämnare och/eller genom öppna källor.

Sammanställer information för att förenkla myndighe¬ternas arbete om de ser anledning till att utreda informationen Fair Play Bygg stödjer myndigheterna vid deras bekämpning av brottsliga aktörer och aktiviteter i byggbranschen. Fair Play Byggs drivs av Byggnads Stockholm-Gotland och Stockholms Byggmästareförening. Syftet är att skapa sunda och trygga arbetsplatser där företagen kan konkurrera på lika villkor.

 

Årsrapport för 2020

Årsrapport för Fair Play Bygg 2020

Fair Play Byggs femte årsrapport om brottsligheten i byggbranschen. Under 2020 har 199 av inkomna 205 tips levererats vidare till Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Polisen. Sedan starten har projektet genererat snart 100 miljoner i tilläggsavgifter för skattebrott till staten.

Läs rapporten i sin helhet.

Tipsa Fair Play Bygg

Fair Play Bygg

Lämna information anonymt till Fair Play Bygg

Tipsa Fair Play Bygg

Uppdaterad: