Fair Play Bygg

Fair Play Bygg

Hjälp oss att få sunda och trygga arbetsplatser – lämna tips på misstänkt brottslig verksamhet via Fair Play Bygg.

Fair Play Bygg tar emot information om misstankar om brottslig verksamhet och ser till att föra den vidare till rätt myndighet. Detta gör vi för att byggbranschen ska bli sundare och arbetsplatserna tryggare. Lämna information i formuläret på www.fairplaybygg.se

Vi tar emot tips om pågående

 • Fusk med arbetsgivaravgifter
 • Mutor
 • Utpressning
 • Svartarbete
 • Organiserad svart arbetskraft
 • Korruption
 • Skattefusk
 • Bedrägerier
 • Medarbetare utan arbetstillstånd
 • Korruption
 • Skattefusk
 • Bedrägerier
 • Medarbetare utan arbetstillstånd

Som tipsare kan du vara anonym

Vi behandlar alla uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL). Men för att kunna fördjupa informationen önskar vi kunna ta kontakt med dig som uppgiftslämnare. Din kontaktinformation stannar hos Fair Play Bygg och lämnas inte vidare såvida vi inte kommer överens om annat. Ett tips lämnat till Fair Play Bygg är inte detsamma som en polisanmälan.

Om Fair Play Bygg

Fair Play Bygg granskar och värderar inlämnad information. Kompletterar den vid behov, till exempel med information från annan uppgiftslämnare och/eller genom öppna källor.

Sammanställer information för att förenkla myndighe¬ternas arbete om de ser anledning till att utreda informationen Fair Play Bygg stödjer myndigheterna vid deras bekämpning av brottsliga aktörer och aktiviteter i byggbranschen. Fair Play Byggs drivs av Byggnads Stockholm-Gotland och Stockholms Byggmästareförening. Syftet är att skapa sunda och trygga arbetsplatser där företagen kan konkurrera på lika villkor.

Rekordmånga tips om brottslighet i byggbranschen

Människoexploatering, svart arbetskraft, människohandel och utnyttjande av identiteter. Fair Play Bygg visar i sin årsrapport för 2021 på rekordmånga tips om brottslighet inom byggbranschen.

Se seminariet Penningtvätt och människohandel snedvrider konkurrensen där Fair Play Bygg presenterar sin årsrapport för 2021.

 

Årsrapport för 2021

Årsrapport för Fair Play Bygg 2021

Fair Play Byggs sjätte årsrapport om brottsligheten i byggbranschen. Under 2020 har 440 av inkomna 249 tips levererats vidare till Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Polisen. Sedan starten har projektet genererat över 100 miljoner i tilläggsavgifter för skattebrott till staten.

Läs rapporten i sin helhet.

Tipsa Fair Play Bygg

Fair Play Bygg

Lämna information anonymt till Fair Play Bygg

Tipsa Fair Play Bygg

Uppdaterad: