Byggnads Stockholm-Gotland

Begära förhandling

Du begär förhandling genom att kontakta Byggnads Stockholm-Gotland.

Skicka er begäran om förhandling till:

01ratts@byggnads.se

Skriv "Förhandlingsframställan" i ämnesraden. Mejlet ska innehålla en beskrivning av vad ärendet avser, företagsnamn, organisationsnummer och kontaktuppgifter. Vi återkommer när vi registrerat er begäran.

Uppdaterad: