Byggnads Stockholm-Gotland

Ferielöner

Här kan du läsa om gällande löner för feriearbete.

Byggavtalet

Från och med läsårets slut 2021 till och med läsårets slut 2022
Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt Semesterlagen.

 • Elev som genomgått andra året på Byggprogrammet i gymnasieskolan: 102 kr/h.
 • Elev som genomgått första året i gymnasieskolans Byggprogram: 92 kr/h.
 • Övriga 82 kr/h.

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

1 december 2020 till 5 juni 2022Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt Semesterlagen.

 • Elev som har genomgått första året: 91 kr/h eller 15 852 kr/mån.
 • Elev som har genomgått andra året: 102 kr/h eller 17 834 kr/mån.
 • Elev från grundskolan som har sökt VVS- och Fastighetsprogrammet: 81 kr/h eller 14 051 kr/mån.

Plåt- och ventilationsavtalet

1 december 2020 till 31 april 2022. Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt Semesterlagen.

 • Elev som har avslutat årskurs 2 inriktning byggnadsplåt, ventilationsplåtslageri eller ventilationsmontage: 117,90 kr
 • Elev som går årskurs 1 eller 2 i gymnasieskolans Byggprogram eller VVS- och fastighetsprogram: 101,00 kr
 • Övriga 84,20 kr


Entreprenadmaskinavtalet

Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt avtal (13,1 %).

 • Elev som gått två år på gymnasium 102 kr/h
 • Elev som gått ett år på gymnasium 92 kr/h
 • Övriga elever 80 kr/h
Uppdaterad: