Byggnads Stockholm-Gotland
Byggnads kongress.

Fotograf: Terese Perman

Så lämnar du in en motion

Den 19-22 maj, 2022 är det dags för Byggnads nästa kongress. Då fattas beslut om Byggnads långsiktiga verksamhet. Som medlem kan du lämna förslag, så kallade motioner, på områden eller frågor du tycker att Byggnads ska arbeta för. Sista datum att lämna in motion i region Stockholm-Gotland är den 28 april.

Sista datum

Sista datum för att lämna in en motion i region Stockholm-Gotland är den 28 april. 

processen - så funkar den 

När du lämnat in din motion kommer den att diskuteras i din medlemskrets, regionfullmäktige och Byggnads förbund. Får den ja i alla instanser kommer den slutligen att tas upp och fattas beslut om på kongressen 2022.

För kretsarna

Medlemskretsarna loggar in här för att hitta sina motioner. Har du ingen inloggning? Kontakta Monika Busse, ledningssekreterare för Byggnads Stockholm-Gotland. 

Mer information

Mer information om kongressen och hur du lämnar en motion finns här.

Om kongressen

Kongressen är Byggnads högsta beslutande instans. Den behandlar och beslutar om vår långsiktiga verksamhet. På kongressen är alla regioner representerade. Ombuden utses av regionernas fullmäktige. Kongressen väljer förbundsstyrelse och utser ledamöter till förbundsfullmäktige (förbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna).

Byggnads nästa kongress kommer äga rum den 19–22 maj 2022 i Stockholm.

Uppdaterad: