Byggnadsarbetare

Näta Stockholm-Gotland under årsmötet 2024.

Kvinna i Byggnads Stockholm-Gotland

Är du yrkesarbetande kvinna? Då kan du bli aktiv i Näta, nätverket för kvinnor i Byggnads! Näta är en mötesplats för kvinnor att träffas, utbyta erfarenheter och utbilda sig. Näta finns för att skapa styrka, stolthet och trygghet för kvinnor i byggbranschen.

Syfte

  • Styrka: Tillsammans får vi styrka, kraft och gemenskap för att kunna engagera oss mer.
  • Stolthet: Med stolthet och yrkeskunskap bygger vi landet. Precis som kvinnor i alla tider gjort.
  • Trygghet: Facket är ett verktyg för att kunna kräva våra rättigheter. Näta ger oss trygghet att ta mer plats i Byggnads och på arbetsplatserna.

Mål

  • Att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och skyldigheter på jobbet.
  • Att Byggnads är en kraft för ett jämställt arbetsliv och samhälle.
  • Att fler kvinnor blir medlemmar i Byggnads.
  • Att fler kvinnor blir förtroendevalda i Byggnads.

Frågor Näta driver

Näta driver fackliga frågor ur ett feministiskt perspektiv. För jämställda bodar och ett jämställt arbetsliv. Näta driver även att andelen kvinnor bland förtroendevalda och ombudsmän ska öka. 

Tack vare Nätas arbete har Byggnads bland annat en jämställdhetsansvarig i varje region. De följer Byggnads jämställdhetsplan och driver frågor för ökad jämställdhet i byggbranschen.

Årsmöte och nätverksträff 2024

Den 25-26 januari 2024 samlas Näta kvinnor i Byggnads region Stockholm-Gotland för en nätverksträff. Byggnads betalar för förlorad arbetsförtjänst.

Nationell nätverksträff

Varje år anordnas en nätverksträff för kvinnliga medlemmar i hela landet på Rönneberga kursgård. Denna träff varar i tre dagar, då vi diskuterar om hur det är att vara kvinna i byggbranschen, fackliga och politiska frågor, lyssnar på intressanta föreläsningar och har olika grupparbeten.

Nätas Stockholm-Gotlands styrgrupp

Josefine Dalby, träarbetare
Ida Jörnholm, träarbetare
Jessica Thiel, vvs:are

Lisa Ledin, kontaktperson för Näta och ombudsman på Byggnads Stockholm-Gotland, lisa.ledin@byggnads.se.

Näta i sociala medier

Reportage om Näta

Om Näta i Byggnadsarbetaren

Näta uppmärksammades stort i Byggnadsarbetaren. Här kan du läsa hela reportaget.

Läs reportaget om Näta

Uppdaterad:
Kategorier: