Byggnads Stockholm-Gotland

Kvinna i Byggnads Stockholm-Gotland

För dig som är kvinna i byggbranschen finns det både ett nätverk och en jämställdhetsansvarig som du kan vända dig till för att få stöd och hjälp.

NÄTA
Nätverket Nätas syfte är att stötta, stärka och behålla tjejerna i byggbranschen. Varje år anordnas en nätverksträff för kvinnliga medlemmar, då vi diskuterar om hur det är att vara kvinna i byggbranschen, fackliga och politiska frågor, lyssnar på intressanta föreläsningar och har olika grupparbeten. Näta är till för alla tjejer som är medlemmar i Byggnads.

Näta – Nätverket för kvinnliga byggnadsarbetare

 

Uppdaterad: