Byggnads Stockholm-Gotland

Elektronisk lärlingsbok

Genom den elektroniska lärlingsboken får lärlingar, handledare, företag, fack och arbetsgivarorganisationer ett bra stöd för genomförandet av lärlingsutbildningen, och det är enkelt att ta reda på vad som krävs och hur det går med utbildningen.

En stor fördel med en internetbaserad lärlingsbok är att den inte går att tappa bort. Lärlingar, handledare, företag, fack och arbetsgivarorganisation får ett bättre stöd för genomförande av utbildningen. Det blir lättare att få reda på vad som krävs och hur det går med utbildningen. Både handledaren, men framförallt, lärlingen kommer nu få en mycket bättre möjlighet att följa sin kunskapsutveckling på sin resa mot sitt yrkesbevis.

E-boken bidrar också till ordning och reda när det gäller övergången till en ny arbetsgivare för de som råkar ut för ett byte under färdigutbildningstiden.

Hur skaffar jag e-lärlingsboken?

Information om den elektroniska lärlingsboken hittar du på Byggnadsindustrins Yrkesnämnds webbplats.

För att kunna logga in i e-lärlingsboken krävs en e-postadress. Det är därför viktigt att din arbetsgivare uppger namn och e-postadress till dig och till din handledare i samband med anmälan om lärlingsanställning. Som lärling får du sen ett meddelande till din e-postadress när din e-bok har blivit registrerad och godkänd din BYN-region.

Frågor och kontakt

Om du har frågor kan du kontakta BYN:s kansli på telefon 08-564 881 60 eller mejla till post@byn.se.

Uppdaterad: