Byggnads Stockholm-Gotland

Lärling

Vad innebär det att vara lärling, hur är lärlingslönerna och var får jag tag på den elektroniska lärlingshandboken? Under lärlingssidorna hittar du matnyttig information för dig som är lärling.

När är man lärling?

Med lärling menar man gymnasielärling eller traditionell lärling. Gymnasielärling är du som gått bygg- och anläggningsprogrammet eller energiprogrammet på gymnasiet. Traditionell lärling är du som utbildar dig inom ett företag.  Om du är över 20 år räknas du som vuxenlärling, och om du är under 20 år räknas du som ungdomslärling.  

Vad innebär det att vara lärling i ett företag?

Under din lärlingsutbildning får du erfarenhet och kunskap som du kommer att ha stor nytta av i ditt kommande yrke. Som lärling är du ännu inte färdigutbildad arbetstagare. De företag som tar emot dig som lärling ska ha en medarbetare som är ansvarig för utbildningsfrågor och du får också en handledare som ska hjälpa och stödja dig under utbildningstiden.

Tänk på att för att du ska kunna tillgodogöra dig tiden som lärling så måste företaget du är på ha kollektivavtal. Kontakta din region så kan de berätta om arbetsgivaren har tecknat avtal eller inte.

När blir jag färdigutbildad arbetstagare?

För att bli färdigutbildad arbetstagare måste du uppfylla vissa mål och utbildningstimmar inom ditt yrke. Alla dina utbildningstimmar måste dokumenteras och godkännas av din handledare. Det gör du och din handledare genom din elektronisk lärlingsbok. Genom e-boken är det lätt både för dig och din handledare att följa din kunskapsutveckling på resan mot ditt yrkesbevis. 

Vad gäller när jag anställs som lärling?

När du anställs som lärling ska en särskild anställningsbekräftelse upprätttas. Din lärlingsanställning ska vara en tillsvidareanställning. Du omfattas under lärlingstiden av respektive avtalsområdes utbildningsavtal. När du fullgjort din lärlingsutbildning kan du få en fortsatt anställning med de normala regler som gäller för anställningsskydd.

Om du inte kan fortsätta din anställning under utbildningstiden på grund av arbetsbrist ska den yrkeskommitté som ditt yrke tillhör försöka hjälpa dig att hitta anställning hos annan arbetsgivare. Som gymnasielärling har du företräde till fortsatt anställning.

Vill du veta mer?

På webbplatserna nedan kan du läsa mer om utbildning, yrken, krav för yrkesbevis, göra testprov och mycket mer.

Uppdaterad: