Byggnads Stockholm-Gotland

Lärlingssteg: Plåt- och ventilationsavtalet

Ackord – lärlingar

Fullgjord utbildningstid
- timmar
Fördelningstal
Procent av lönen på företagets arbetsplats
  Lägsta lön per timme
0 – 850 0,2  (20 %)   88,30 kr
851 – 1700 0,3  (30 %)   96,30 kr
1701 – 2550 0,4  (40 %)   104,30 kr
2551 – 3400 0,5  (50 %)   112,40 kr
3401 – 4250 0,6 (60 %)   120,40 kr
4251 – 5100 0,7 (70 %)   128,40 kr
5101 – 5950 0,8 (80 %)   136,40 kr
5951 – 6800 0,9 (90 %)   144,50 kr

Ackord – vuxenlärlingar

Fullgjord utbildningstid
- timmar
Fördelningstal
Procent av lönen på företagets arbetsplats
Lägsta lön per timme
2551 – 3400 0,5  (50 %) 144,50 kr
3401 – 4250 0,6  (60 %) 147,70 kr
4251 – 5100 0,7  (70 %) 150,90 kr
5101 – 5950 0,8  (80 %) 154,10 kr
5951 – 6800 0,9 (90 %) 157,30 kr

Tidlön – lärlingar

Fullgjord utbildningstid
- timmar
Lägsta timlön Lägsta månadslön
0 – 850 88,30 kr 15 364 kr
851 – 1700 96,30 kr 16 756 kr
1701 – 2550 104,30 kr 18 148 kr
2551 – 3400 112,40 kr 19 558 kr
3401 – 4250 120,40 kr 20 950 kr
4251 – 5100 128,40 kr 22 342 kr
5101 – 5950 136,40 kr 23 734 kr
5951 – 6800 144,50 kr 25 143 kr

Tidlön – vuxenlärlingar

Fullgjord utbildningstid
- timmar
Lägsta timlön Lägsta månadslön
2551 – 3400 144,50 kr 25 143 kr
3401 – 4250 147,70 kr 25 700 kr
4251 – 5100 150,90 kr 26 257 kr
5101 – 5950 154,10 kr 26 813 kr
5951 – 6800 157,30 kr 27 370 kr

Är du ung byggnadsarbetare?

Unga Byggare

Som ung i byggbranschen är det särskilt viktigt att vara medveten om vilka rättigheter man har, och hur man går till väga för att få schysst lön och schyssta villkor på sitt jobb. Som medlem i Byggnads får du koll på det. Dessutom finns Unga Byggare som särskilt organiserar byggnadsarbetare som är under 30.

Bli en i laget du med – bli medlem!

Uppdaterad: