Byggnads Stockholm-Gotland

Lärlingssteg: Specialarbetare (S-avtalet exklusive Golv)

Gymnasieutbildning

Fullgjord utbildningstid
- timmar
Fördelningstal
Procent av lönen på företagets arbetsplats
1 - 2299 0,55  (55 %)
2300 - 2799 0,60  (60 %)
2800 - 3400 0,75  (75 %)
3401 - 4100 0,80  (80 %)
4101 - 4800 0,88  (88%)

Vuxenutbildning

Fullgjord utbildningstid
- timmar
Fördelningstal
Procent av lönen på företagets arbetsplats
1 - 1100 0,65  (65 %)
1101 - 2200 0,75  (75 %)
2201 - 3300 0,88  (88 %)

Är du ung byggnadsarbetare?

Unga Byggare

Som ung i byggbranschen är det särskilt viktigt att vara medveten om vilka rättigheter man har, och hur man går till väga för att få schysst lön och schyssta villkor på sitt jobb. Som medlem i Byggnads får du koll på det. Dessutom finns Unga Byggare som särskilt organiserar byggnadsarbetare som är under 30.

Bli en i laget du med – bli medlem!

Uppdaterad: