Byggnads Stockholm-Gotland

Avgiftens storlek

Din medlemsavgift består av två delar: en avgift till förbundet och en avgift till din region. Om du är medlem i a-kassan betalar du en avgift även dit. Här hittar du mer information om de olika delarna av din medlemsavgift.

Förbundsavgiften och regionsavgiften

Regionsavgiften beslutar regionerna själva om, vilket innebär att den avgiften varierar beroende på vilken region du tillhör. Förbundsavgiften baseras på din inkomst. 

A-kasseavgiften

Avgiften till A-kassan är 110 kronor för dig som är med i Byggnads.

Den totala medlemsavgiften

Vad den totala medlemsavgiften är kan du se i dokumentet här nedan. I medlemsavgiften ingår förbundsavgift, regionsavgift och a-kasseavgift.

Läs mer om medlemsavgiften i din region

Uppdaterad: