Byggnads Stockholm-Gotland

Medlemsavgiften

Din medlemsavgift varierar beroende på din inkomst och vilken region du tillhör.

Medlemsavgift Byggnads Stockholm-Gotland 2020

Avgiftsklass Timlön* Löneintervall
(kr/mån)
Medlemsavgift Totalt
(med a-kassa)
1 197 – 34 200 – 585 695
2 145 – 196 25 200 –
34 199
525 635
3 131 – 144 22 800 –
25 199
481 591
4 119 – 130 20 500 –
25 199
439  549
5 54 – 118 9 500 –
20 499
262  372
6 0 – 52 0 – 9 299 53  163
7 Avgiftsbefriade (gymnasieelever)    0  0

* Timlöneklassningen är beräknad på arbetstiden 174 timmar per månad.

Uppdaterad: