Byggnads Stockholm-Gotland

Medlemsavgiften

Din medlemsavgift varierar beroende på din inkomst och vilken region du tillhör.

Medlemsavgift Byggnads Stockholm-Gotland 2019

Avgiftsklass Timlön* Löneintervall
(kr/mån)
Medlemsavgift Totalt
(med a-kassa)
1 193 – 33 500 – 570 680
2 142 – 192 24 700 –
33 499
511 621
3 128 – 141 22 300 –
24 699
468 578
4 116 – 127 20 100 –
22 299
427  537
5 53 – 119 9 300 –
20 099
255  365
6 0 – 52 0 – 9 299 52  162
7 Avgiftsbefriade (gymnasieelever)    0  0

* Timlöneklassningen är beräknad på arbetstiden 174 timmar per månad.

Uppdaterad: