Byggnads Stockholm-Gotland

Medlemsavgiften

Din medlemsavgift består av två delar: en avgift till förbundet och en avgift till din region. Om du är medlem i a-kassan betalar du en avgift även dit. Här hittar du mer information om de olika delarna av din medlemsavgift.

Förbundsavgiften och regionsavgiften

Regionsavgiften beslutar regionerna själva om, vilket innebär att den avgiften varierar beroende på vilken region du tillhör. Förbundsavgiften baseras på din inkomst. 

A-kasseavgiften

Avgiften till A-kassan är 137 kronor för dig som är med i Byggnads.

Ändra din inkomstuppgift

Kom ihåg att ändra din inkomstuppgift till Byggnads om du får ändrad inkomst, blir arbetslös eller långtidssjukskriven. (Anmälan gäller från den dagen du anmäler och alltså inte bakåt i tiden.)


Medlemsavgift Byggnads Stockholm-Gotland 2021

Avgiftsklass Timlön* Löneintervall
(kr/mån)
Medlemsavgift Totalt
(med a-kassa)
1 201 – 35 000 – 600 710
2 148 – 200 25 800 –
34 999
538 648
3 134 – 147 23 200 –
25 799
493 603
4 122 – 133 21 200 –
23 199
450  560
5 55 – 121 9 600 –
21 199
269  379
6 0 – 54 0 – 9 599 54  164
7 Avgiftsbefriade  (gymnasieelever, vuxenelever, viss militärtjänstgöring)    0  0

* Timlöneklassningen är beräknad på arbetstiden 174 timmar per månad.

Uppdaterad: