Byggsossen

Är du medlem i Byggnads vill du kanske också bli medlem i Byggsossen.

För mer information om Byggsossens verksamhet:

Krister Strömberg, kristerstromberg53@outlook.com

 

 

Uppdaterad: