Byggnads Stockholm-Gotland

Fackligt möte på jobbet (UVA)

Enligt Utvecklingsavtalet (UVA) har alla medlemmar i Byggnads rätt att få fem timmars facklig information på betald tid. Fackmöte är en rättighet.

Ordna UVA-möte

  • MB-grupp alternativt facklig förtroendvald ansvarar för anordna UVA-möten. Saknas dessa kan ni kontakta Byggnads Stockholm-Gotland direkt och få hjälp, se kontaktuppgifter nedan.
  • Byggnads kan närvara på mötet och informera om exempelvis försäkringar, löner, arbetsskydd och allmänfacklig information.
  • Byggnads kan ordna lokalen. Vill arbetsgivaren ha egen information på mötet står de för fikat. Annars gör Byggnads det.
  • Senast en månad innan UVA-mötet ska det anmälas till arbetsgivaren.
  • Du har rätt till 5 timmars facklig information på betald arbetstid varje år. Normalt fördelas den tiden på två UVA-möten.
  • Möten hålls vanligtvis under arbetstid. Anordnas mötet efter arbetstid utgår övertidsersättning.
  • Efter mötet ska minnesanteckningar fyllas i på en särskild blankett och skickas till Byggnads.

Bli medlem

Byggnadsarbetare.

Byggnads är fackförbundet för alla byggnadsarbetare. De flesta som jobbar på byggarbetsplatserna i Sverige är med. Att vara medlem i Byggnads är värdefullt på många sätt. Som medlem kan du få hjälp inom många olika områden. Just nu kostar det bara 100 kronor i månaden dina tre första månader. Passa på att bli en i laget du också!

Bli medlem i Byggnads!

Uppdaterad: