Byggnads Stockholm-Gotland

Rehab – Galaxen

Är du byggare och har någon slags funktionsnedsättning som påverkar dina möjligheter att jobba? Galaxen ger byggare en andra chans.

Galaxen Bygg ordnar arbetsförlagd rehabilitering genom anpassat arbete för personer med bakgrund från byggsektorn. Målet för verksamheten är att arbetstagaren ska kunna återvända till ordinarie arbete utan lönestöd. Galaxen Bygg ägs gemensamt av flera arbetsgivareparter.

Anställningen är en rehabiliteringsanställning där arbetsgivaren får ett lönebidrag som beslutas av arbetsförmedlingen och betalas ut via Galaxen Bygg. Lönebidraget ska kompensera den nedsatta arbetsförmågan. Rehabiliteringsanställning med stöd varar i genomsnitt 2,5 år.

Kontakt

Johnny Rindebrant
Arbetsmiljöansvarig Byggnads Stockholm–Gotland

Uppdaterad: